„Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” w Koszalinie

W ramach realizacji projektu „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” dnia 24 i 25.08.2019 r. można było porozmawiać z nami o odnawialnych źródłach energii przy stoisku zorganizowanym podczas podczas Giełdy Ogrodniczej w Koszalinie. Dorośli sprawdzali u nas swoją wiedzę w konkursie dotyczącym OZE w województwie zachodniopomorskim, natomiast dzieci wykazywały się kreatywnością nadając kolory obrazkom związanym z tą tematyką.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z tego dnia: