EKO-dzieci – największy skarb na Ziemi. Społecznik na lata 2019-2021 – Program MarszałkowskiW terminie od 28 września 2020 r. do 04 grudnia 2020 r. realizowaliśmy projekt pn. EKO-dzieci – największy skarb na Ziemi.
Nasze działania polegały na podnoszeniu ekologicznej świadomości wśród uczniów siedmiu szkół podstawowych na terenie Szczecina oraz Polic, którym rozdaliśmy 500 bezpłatnych publikacji pn. EKO-dzieci – największy skarb na Ziemi.
Wierzymy, że edukacja ekologiczna dzieci jest jedną z najważniejszych inwestycji!

#PomorzeZachodnie #Społecznik #ProgramSpołecznik #KARRSA